понеделник, 2 май 2016 г.

Северно сияние

Питай какво означава пролетта
някой, който живее дълбоко на Север.
Питай го за първите слънчеви лъчи,
които пробиват мъглите
и оставят отпечатъци по леда.
Питай го за волята на житото –
да пробие с голи рамене замръзналата земя,
да се опълчи с целия си ръст срещу вятъра,
да се осмели да отвоюва своето парченце
съществуване
и да се превърне в храна там, където гладът е сила.
Още ли се чудиш колко е студен въздухът нощем,
че кръвта във вените ти отказва да циркулира?
И как се налага да спиш върху камък
над горяща жарава?
Какви ли сънища се сънуват над огъня,
докато отвън ледовете рисуват икони
по студения прозорец?
А сигурно имаш и още хиляди въпроси –
въображението на любопитния не знае покой.
Но сигурен ли си, че си готов да чуеш отговорите?
Севернякът да премине през теб,
да потанцува със сянката ти,
да те щипне зловещо по бузите
и да остави ярки червени следи по страните ти?
Всичко останало са… Митове. Легенди. Саги.
Премълчани тихо страхове
и тревоги, обвити в скреж.
Отблясък от Северното сияние,
което се отразява в очите ти
и се търкулва по снега
като вледенена сълза…

Яница ХРИСТОВА 

Няма коментари:

Публикуване на коментар